Qendra e Aftësimit Profesional dhe Inovacionit dhe Këshilli Profesional organizojnë trajnim për staf akademik më 29 dhe 30 gusht

25 Korrik 2023
The Professional Training and Innovation Center and the Professional Council organize training for academic staff on August 29 and 30

Duke filluar nga data 29 dhe 30 gusht do të mbahen trajnime për staf akademik organizuar nga Qendra për Aftësim Profesional dhe Inovacion dhe Këshilli Profesional i Kolegjit AAB. Trajnimi është me pagesë prej 70 euro për pjesëmarrësit ndërsa për stafin e AAB-së FALAS!

Fillimisht duhet të aplikoni në linkun: https://qapi.aab-edu.net/ , më pas do pranoni email që ju njofton se aplikimi për trajnim është kryer me sukses.

Pagesat duhet të bëhen në xhirollogarinë: OJQ“QENDRA PËR AFTËSIM PROFESIONAL DHE INOVACION” në PriBank Sha. me numër 2410130500000776, me përshkrimin “pagesë për trajnim, emri dhe mbiemri”. Pagesa duhet të dorëzohet më pas si kopje fizike te zyrja e QAPI-it jo më larg se një ditë para trajnimit apo përmes emailit: [email protected] jo më larg se dy ditë para datës së trajnimit.

Për paqartësi kandidatët mund të drejtohen në adresat: [email protected] dhe [email protected]

Pjesëmarrja është e limituar!

Share: