“Roli i politikave sociale në promovimin e të drejtave të grave” diskutohet në sesionin përmbyllës të ditës së parë të Konferencës së Studimeve Gjinore

5 Maj 2023

Duke u bazuar në të dhënat e mëhershme dhe duke i krahasuar me aktualet në sesionin e fundit të ditës së parë të Konferencës së Studimeve Gjinore, është vënë në pah roli që kanë politikat sociale në promovimin e të drejtave të grave. Përveç moderatorit Bujar Thaçi edhe folëset kryesore patën rastin të diskutojnë rreth historisë të politikave sociale në Kosovë dhe të drejtat e grave, politikat e përgjegjshme gjinore për familjen, mënyrat për të rritur pjesëmarrjen e grave në tregun e punës etj.

Share: