Studentë të Fakultetit të Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë, po marrin pjesën në trajnimin për standardet e verifikimit të fakteve në BIRN

26 Nëntor 2019

Studentë të Fakultetit të Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë, po marrin pjesën në trajnimin për standardet e verifikimit të fakteve, të organizuar nga Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN).

Në trajnim do të ligjërohet për rëndësinë e fakteve në hulumtim, krypometrin, etikën në gazetari, raportimin e së vërtetës, privatësinë, të drejtat e autorit dhe mbrojtjen e burimeve.

Share: