Studentët e Fakultetit të Psikologjisë shohin filmin “The wisdom of trauma” në Teatrin Kamertal

19 Dhjetor 2023
Students of the Faculty of Psychology watch the film "The wisdom of trauma" at AAB College

Studentët e vitit të tretë të Fakultetit të Psikologjisë në Kolegjin AAB kanë parë filmin “The wisdom of trauma” në Teatrin Kamertal, në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme që ata kanë.

Ky film trajton rëndësinë e informimit mbi traumën dhe krijon perspektiva të reja për të. Gjithashtu shfaq tregime të shumta rreth saj, sfidat e njerëzve dhe përvojat që kanë pasur.

Kjo ndikon tek studentët e psikologjisë që të kuptojnë më mirë këtë përgjigje emocionale se si ndodh dhe pasojat që mund të lë bashkë me trajtimin e nevojshëm që duhet pasur.

Share: