Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike mbajnë ligjëratë speciale mbi gjuhësinë kompjuterike

15 Dhjetor 2023
Students of the Faculty of Computer Sciences hold a special lecture on computational linguistics

Me ftesë të profesoreshës Eriona Ajvazi, në orën e gjuhës angleze, studentët e degës së Programimit, patën të ftuar virtualisht ligjëruesin nga Tirana, Kelvin Zilfa. Ish-ligjëruesi në Universitetin e Tiranës, përkthyes zyrtar i specializuar, aktualisht rezident në Vienë duke specializuar në Universitetin e Vienës për Multilingual Technologies, ligjëroi për studentët mbi temën ‘’Intersection of Language and Technology: A Journey into Natural Language Processing’’.

Në këtë ligjëratë virtuale, u fol mbi ndërlidhjen e gjuhësisë dhe teknologjisë, aplikimin e teknikave kompjuterike mbi analizën dhe sintezën e gjuhës natyrale dhe të folurit.

Studentët e të tri grupeve ndoqën me interesim ligjëratën, tutje edhe diskutuan më gjerë mbi tematikën e shtruar. Ndërlidhshmëritë e tilla janë të mirëpritura dhe inspiruese për studentët.

Share: