Studentët e Kolegjit AAB prezantojnë “Hapat e parë të Integrimit Evropian” në gjimnazin “Ulpiana”

20 Janar 2023
Students from the Faculty of Public Administration presenting a project.

Është prezantuar projekti “Hapat e parë të Integrimit Evropian” nga studentët e Fakultetit të Administratës Publike të Kolegjit AAB, në gjimnazin “Ulpiana” të komunës së Lipjanit. Ky prezantim u bë në kuadër të lëndës “Impakti i Bashkimit Evropian në shtetndërtimin e Kosovës”, pjesë e projektit Erasmus+.

Tema fokusohej në hapat që duhet ndjekur shteti i Kosovës për t’u integruar në Bashkimin Evropian dhe kriteret që janë plotësuar deri tani në këtë proces.

Share: