Studentja, Qamile Elshani, punësohet në Zyrën për Zhvillim Softuerik të Kolegjit AAB

27 Mars 2023
Student Qamile Elshani is employed in the Software Development Office of AAB College

Studentët të cilët tregojnë rezultate të suksesshme gjatë studimeve, Kolegji AAB iu ofron hapësirën që të rriten profesionalisht dhe të jenë pjesë e stafit. Qamile Elshani, e cila është në vitin e parë të studimeve në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB, në drejtimin e Programimit, tani është punësuar pas përfundimit të trajnimit ku tregoi potencialin dhe aftësitë e saj në këtë fushë.

Ajo mori pjesë në trajnimin “Krijimi i një web-aplikacioni (e-commerce) me NetCore 6 dhe Entity Framework Core”, nga Nusret Bilallaj, ku u certifikua e më pas filloi praktikën deri në punësim, nga Zyra për Zhvillim Softuerik e Kolegjit AAB.

Qamilja tha se angazhimi i saj në trajnime të shumta dhe dëshira rreth programimit tashmë iu ka shpërblyer, derisa shtoi se ligjëratat në këtë fillim të studimeve i kanë ndihmuar që t’i zbatoj njohuritë e fituara edhe në punën që ka tani.

Share: