Takim me UN WOMEN Kosovo në Ditën Ndërkombëtare të Arsimit

25 Janar 2021

Në shënim të 24 Janarit, Ditës Ndërkombëtare të Arsimit, në Kolegjin AAB u mbajt një takim pune me përfaqësueset e organizatës UN Women në Kosovë.

Në takimin ku morën pjesë prorektorja Venera Llunji, prodekanja e Fakultetit Ekonomik, Kosovare Ukshini dhe ligjërueset Roberta Bajrami e Adelina Gashi, si dhe Linda Sanaja-Ukamata, Vlora Nushi e Armenda Filipaj nga UN WOMEN në Kosovë, u bisedua për tema të rëndësishme me fokus në fuqizimin e gruas dhe vajzave, mbështetjen që duhet ofruar, përkrahjen e grave në biznes dhe shumë çështje të tjera të rëndësishme për shoqërinë tonë.

Në takim u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit ndërsa u theksua se edukimi është thelbësor që gratë të arrijnë barazinë gjinore dhe të bëhen udhëheqëse të ndryshimeve. Në të njëjtën kohë, gratë e arsimuara japin kontribute të konsiderueshme në lulëzimin e ekonomive dhe përmirësimin e shëndetit, ushqyerjes dhe arsimit të familjeve të tyre.


24 Janari është shpallur si Dita Ndërkombëtare e Arsimit përmes një rezolute të miratuar në Asamblenë e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2018, ndërsa ka për qëllim vetëdijesimin për rolin e edukimit në arritjen e paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm në botë.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19