Thirrja për shkëmbim studentor, në kuadër të Erasmus+ në SMK University, Lituani

7 Nëntor 2023

Të nderuar studentë, 

Kolegji AAB shpall të hapur thirrjen për shkëmbim studentor, në kuadër të Erasmus+ në SMK University, Lituani për semestrin pranveror 2024.

Kriteret për aplikim janë:

Të gjithë studentët që i përmbushin kriteret dhe janë të interesuar për shkëmbim duhet të plotësojnë formën e aplikimit online duke ndjekur linkun: https://forms.gle/3rGm7UpdkDdX4Pvm7

Varësisht nga aplikimi dhe plotësimi i kritereve, studentët do të ftohen në intervistë.

Data e fundit për aplikim: 14/11/2023, ora 11:00.

Bursa e ofruar nga Erasmus+ përfshin:

Shpjegim: Bursa pranohet nga ana e studentit të përzgjedhur pas arritjes në universitetin mikpritës.

Share: