Thirrja për shkëmbim të stafit në SMK University, Lituani në kuadër të programit Erasmus+

7 Nëntor 2023

Kolegji AAB shpall të hapur thirrjen për shkëmbim të stafit në SMK University, Lituani në kuadër të programit Erasmus+.

Kriteret për aplikim

  1. Të jeni staf i rregullt akademik në Kolegjin AAB
  2. Të keni njohuri të gjuhës angleze (të paktën niveli B2)
  3. Kritere të tjera të përcaktuara nga programi i mobilitetit që zgjedhni

Kriteret e përzgjedhjes:

Linku për aplikim:  https://forms.gle/7SjJxoCAaESEhDEc8

Data e fundit për aplikim: 14.11.2023

Share: