Thirrje për aplikim në trajnimin “Planifikimi dhe Menaxhimi i Projekteve” nga QAPI dhe Zyra e Projekteve

8 Korrik 2023
Call for applications for the "Project Planning and Management" training from QAPI and the Projects Office

Është hapur thirrja për aplikim në trajnimin “Planifikimi dhe Menaxhimi i Projekteve” (Moduli fillestar) e organizuar nga QAPI (Qendra për Aftësim Profesional dhe Inovacion) dhe Zyra e Projekteve e Kolegjit AAB. Për të qenë pjesë e trajnimit duhet të aplikoni në linkun: https://qapi.aab-edu.net/

Thirrja është e hapur deri me datën 16 korrik 2023. Trajnimi do jetë gjysmëditor dhe do të mbahet nga 18 deri më 19 korrik, në Qendrën Mediale të Kolegjit AAB.

Për informata shtesë mund të kontaktoni:

📞 048999175

[email protected] dhe [email protected]

Share: