Thirrje për aplikim për shkëmbim të stafit në Edward Bernays University of Applied Sciences

5 Shtator 2023
Call for applications for staff exchange at Edward Bernays University of Applied Sciences

Njoftohet stafi i Kolegjit AAB se është hapur mundësia e aplikimit për shkëmbim për trajnim të stafit në Edward Bernays University of Applied Sciences në Zagreb të Kroacisë. Ky shkëmbim realizohet në kuadër të programit Erasmus+, ndërsa kriteret për aplikim janë:

Rreth kritereve të përzgjedhjes, thirrjes së plotë dhe formës së aplikimit mund t’i referoheni linkut: https://aab-edu.net/bashkepunimet/thirrjet-per-stafin/

Data e fundit për aplikim është 14 shtator 2023, ora 16:00.

Share: