Punëtori Simuluese: Ndërmjetësimi si Procedurë Alternative e Zgjidhjes së Kontesteve

6 Prill 2022

Thirrje për aplikim

USAID dhe Kolegji AAB në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit ftojnë studentët e Fakultetit Juridik të vitit të tretë dhe të katërt bachelor, dhe ata të programit Juridik-civil në nivelin master, të aplikojnë për të marrë pjesë në punëtorinë simuluese për ndërmjetësimin si procedurë alterantive e zgjidhjes së kontesteve.

Aplikimi do të jetë i hapur nga 13.04.2022 deri më 17.04.2022

Dërgoni CV, letrën motivuese dhe certifikatën e notave në email adresën: [email protected]

Më shumë rreth programit mund të gjeni në këtë dokument.

Share: