Thirrje për shkëmbim studentësh në semestrin e vjeshtës 2024/2025 në Koc University

5 Prill 2024
Call for student exchange in the autumn semester 2024/2025 at Koc University

Ftohen studentët e Kolegjit AAB të aplikojnë në thirrjen për shkëmbim me Universitetin KOC Turqi për semestrin e vjeshtës/dimrit 2024/2025.

Të drejtë aplikimi kanë studentët nga fakultetet: Gjuhë Angleze, Ekonomi, Psikologji, Juridik deri me 26 prill 2024.

Linku për aplikim: https://docs.google.com/forms/d/127EknlpZh2_wzJK3xH_Z9GTm2qNOG9cWeIPyUJBrJJ8/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Ndërsa kriteret tjera për aplikim janë:

MBËSHTETJA FINANCIARE

Share: