Thirrje për shkëmbim studentor në “Lodz University” Poloni për semestrin dimëror 2024

24 Prill 2024
Call for student exchange at "Lodz University" Poland for the winter semester 2024

Lodz University si institucion i arsimit të lartë në Poloni dhe partner i Kolegjit AAB, hap thirrjen për shkëmbim studentësh në këto programe studimesh:

Ekonomik (drejtimet: Menaxhment; Financa), Shkenca Kompjuterike, Komunikim Masiv, Gjuhë Angleze, Juridik, Administratë Publike (drejtimi: Shkenca Politike)

Cikli i studimeve: Bachelor

Afati kohor i studimit: Semestri i dimrit 2024

Afati për aplikim zgjat deri me 20 maj 2024

Mbështetja financiare për studentët e zgjedhur:

800 EUR në muaj dhe 275 EUR (shpenzimet e udhëtimit) https://erasmusplus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

DETAJE TJERA RRETH KRITEREVE TË APLIKIMIT:

ndërkombëtar TOEFL, jo më të vjetër se 2 vite; TOEFL PBT 550; TOEFL CBT 213; TOEFL IBT 80 or IELTS 6.5 ose vërtetimin e jep institucioni pas testimit të bërë)

Share: