Unioni i Studentëve të Kolegjit AAB ka filluar votimin për anëtarësinë e re

15 Prill 2023
The Student Union of AAB College has started voting for new membership

Unioni Studentor i Kolegjit AAB tashmë ka filluar votimin për anëtarësinë e re. Çdonjëri nga ju mund të jetë zëri i studentëve të fakultetit tuaj në Parlamentin e Studentëve të Kolegjit AAB, dhe në të njëjtën kohë të ushtrojë njërën nga pozitat në Kryesinë e Unionit të Studentëve. Përzgjedhja e anëtarëve të rinj bëhet online përmes platformës e-service, ndërsa votimi tashmë është i hapur deri më 29 prill.

Pas shpalljes së rezultateve mbahen zgjedhjet e brendshme për kryesinë e parlamentit studentor.  Mbi procesin e zgjedhjeve dhe certifikimin e rezultateve do të njoftoheni në ditët në vijim përmes faqeve tona zyrtare.

Share: