Vazhdon të jetë i hapur afati për transferim të studimeve në Kolegjin AAB

6 Shkurt 2024
The deadline for transferring studies to AAB College continues to be open

Nëse dëshironi të jeni pjesë e Kolegjit AAB bashkë me mijëra studentë të tjerë, atëherë mundësinë për rishikimin e zgjedhjes së deritanishme për studime mund ta bëni përmes transferimit të studimeve. Me tri procedura të thjeshta që ndjekni do të mund të ndryshoni rrënjësisht drejtimin tuaj profesional.

E tërë kjo mundësohet nga transferi i studimeve në Kolegjin AAB, kurse hapat janë si vijojnë:

  1. Paraqitja e kërkesës për transferim nga kandidati;
  2. Vlerësimi dhe njohja e lëndëve e kredive, nga Komisioni përkatës i fakultetit;
  3. Regjistrimi i studimeve.

Zyra e Transfereve që gjendet në Kolegjin AAB ju mirëpret çdo ditë pune, për të kryer bashkë tre hapat e thjeshtë për të realizuar transferin.

Për më shumë: https://aab-edu.net/transferi-i-studimeve/  

Share: