Zhvillohet mbledhja e Këshillit Mësimor të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike

13 Dhjetor 2023
The meeting of the Teaching Council of the Faculty of Computer Sciences is held

Në vazhdën e aktiviteteve për rishikimin/hartimin e programeve të studimit të cilat janë në proces të riakreditimit këtë vit, dje është mbajtur mbledhja e radhës e Këshillit Mësimor të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike. Në mbledhje përveç stafit, sipas rregullores morën pjesë dy studentë, një anëtar i stafit nga administrata dhe industria.

Në përputhje me statutin e AAB-së, instanca e parë e aprovimit të ndryshimeve apo përmbajtjeve të reja të planprogrameve është Këshilli Mësimor i Fakultetit.

Pikat e rendit të ditës ishin:

Diskutimet ishin të mjaftueshme ashtu që bartësit e programeve t’i siguronin inputet e mjaftueshme për vazhdim të mëtejmë të punës.

Share: