AAB, marrëveshje bashkëpunimi me OJQ “Banimi social dhe të drejtat pronësore në Kosovë”

29 Tetor 2015

Me qëllim të zhvillimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe në pajtim me qëllimet dhe interesat e përbashkëta, Kolegjit AAB dhe OJQ “Banimi social dhe të drejtat pronësore në Kosovë”,  nënshkruan  marrëveshje bashkëpunimi  ndërinstitucional.

Qëllimi i kësaj  marrëveshjeje bashkëpunimi është krijimi i kushteve sa më të mira për studentët e  AAB-së,  për të mbaruar mësimin praktik në OJQ “Banimi Social dhe të Drejtat Pronësore në Kosovë”, në sektorin e TI-së, përkthimit në gjuhë angleze dhe anasjelltas, dhe aktivitete të tjera të shumta  të cilat janë në shërbim të studentëve dhe të të dyja institucioneve.

Pas nënshkrimit të marrëveshjes,  drejtori i  OJQ-së “Banimi Social dhe të Drejtat Pronësore në Kosovë”,  Agron Beka,  ka thënë se ky është vetëm hapi i parë në rrugën e një bashkëpunimi të mirëfilltë dhe afatgjatë për të ardhmen.

Share: