Konferenca Ndërkombëtare në Shkencat e Sportit

Prishtinë: 10.12.2021 - 11.12.2021

Tipi: Konferencë Ndërkombëtare

Organizator:

FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE DHE SPORTIT, KOLEGJI AAB, KOSOVË

në partneritet me

 • Fakulteti i Sportit dhe Edukimit Fizik, Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovinë
 • Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Shkencave të Sportit, Universiteti “Nënë Tereza” Shkup, Maqedonia e Veriut
 • Fakulteti i Kulturës Fizike, Universiteti i Tetovës, Maqedonia e Veriut
 • Fakulteti i Edukimit, Universiteti Dzemal Bijedic i Mostarit, Bosnje dhe Herzegovinë
 • Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Travnikut, Bosnje dhe Herzegovinë
 • Fakulteti i Edukimit Universiteti Evropian Kallso Tuzla, Bosnje dhe Hercegovinë
 • Fakulteti i Shkencave të Shëndetit, Universiteti Evropian Brcko District, Bosnje dhe Hercegovinë
 • Komiteti Olimpik, Kosovo
 • PLAY International Kosovo
 • Larus Sport, Zagreb, Kroaci
 • Euro Asia Sport Science Union
 • Universiteti i Tuzlës Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit Bosnja dhe Hercegovina
 • Fakulteti i Edukimit BAYBURT UNIVERSITY, Turqi
 • Sakarya University of Applied Sciences
 • Sakarya University
 • Kosovo Sports Institute

Konferenca synon krijimin e një platforme që bashkon akademikë, studiues, instruktorë fizikë, shkencëtarë të sportit, nutricionistë, psikologë, fizioterapistë, trajnerë, ekspertë të jogës, politikëbërës etj., të cilët mund të ndajnë kërkimet dhe përvojat e tyre në fushat  përkatëse.

Konferenca do të jetë një platformë për një komunitet ndërkombëtar të ekspertëve, të cilët mund të ndajnë dhe diskutojnë së bashku për teknologjinë më të fundit për rezultatet e reja të kërkimit, perspektivat e zhvillimeve të ardhshme dhe aplikimet novatore të rëndësishme për Shkencat e Sportit.

Në përputhje me rrethanat, konferenca do të promovojë dhe inkurajojë ndërveprimet midis profesionistëve nga praktika dhe kërkimet në lidhje me Shkencat e Sportit. Një qëllim tjetër i konferencës është promovimi i edukimit fizik dhe sportit, duke krijuar ndërgjegjësim për një mënyrë jetese të shëndetshme dhe fizikisht aktive.

TEMATIKAT E KONFERENCËS

Konferenca do të mbulojë një gamë të gjerë temash, duke përfshirë por pa u kufizuar në:

 • Ushtrimi, fitnesi dhe mirëqenia fizike
 • Sporti dhe rekreacioni në mirëqenien psiko-sociale
 • Mjekësia sportive dhe shkencat shëndetësore
 • Droga në sport
 • Shkenca e lëvizjes, biomekanikën sportive, anatominë funksionale
 • Lëndimet sportive, parandalimi, identifikimi, rehabilitimi
 • Ushqyeshmeria ne sport dhe metabolizmi i stërvitjes
 • Sportet dhe personat me aftësi të kufizuara
 • Shëndeti dhe fitnesi në vendin e punës
 • Pedagogjia Sportive dhe Edukimi Fizik
 • Edukimi fizik dhe sportiv
 • Edukimi shëndetësor në shkolla dhe komunitete
 • Komunitete me bazë sportin për të rinjtë
 • Programet sportive në shkolla, kolegje dhe universitete
 • Trajnime dhe mësime, strategji  motivuese
 • Menaxhimi i organizatave sportive dhe ngjarjeve sportive
 • Marketingu sportiv
 • Komunikimet sportive dhe mbulimi i mediave
 • Sponsorizimi, licencimi dhe reklamimi në sport
 • Vlerat- siç ilustrohen nga atletët, tifozët, komunitetet
 • Dallimet ose traditat kulturore
 • Psikologjia ose sociologjia e sportit
 • Perspektiva historike mbi sportin dhe atletët
 • Sporti dhe ndërtimi i komunitetit
 • Nacionalizmi dhe identiteti etnik në sport
 • Praktikat përjashtuese dhe përfshirëse në sport: aksesi, barazia dhe përfitimet e tyre sociale
 • Të drejtat e njeriut në sport

INFORMACION ME RËNDËSI:

Tarifa e regjistrimit: FALAS

Gjuha e Konferencës: Anglisht dhe Shqip

Si të merrni pjesë: me anë të pranisë fizike dhe online

Kohëzgjatja e prezantimit: 15 min. (Mund të përdorni PowerPoint)

Lloji i pjesëmarrjes:

Individ: abstrakt me 200-250 fjalë i cili duhet të dërgohet në e-mail-in e mëposhtëm: [email protected] 

Grupi: udhëheqësi i panelit duhet të propozojë emrin e tij/saj së bashku me 5-6 abstrakte të pjesëmarrësve dhe e dërgon propozimin për miratim tek Komiteti Shkencor, në e-mail-in e mëposhtëm: [email protected] 

Publikimet:

Libri i Abstrakteve;

Regjistrimi i panelit audio-video

Libri i Punimeve.

Punimet e zgjedhura (4000-7000 fjalë) do të botohen (pas shqyrtimit nga kolegët) në Thesis Scientific Journal,: https://thesis-journal.net/indexed/

DATAT KRYESORE

Data për dorëzimin e abstrakteve individuale: 20 Nëntor 2021

Data për dorëzimin e panelit (me 5-6 abstrakte): 20 Nëntor 2021

Miratimi i abstrakteve / panelit: 30 Nëntor 2021

Konferenca: 10,11 Dhejtor 2021

Paraqitja e punimeve të plota për Punime/ Revista: 11 janar 2022

FOLËSIT KRYESORË

Prof. Dr. Jürgen Mittag

University of Cologne, Bonn (Germany)

U lind më 1970. Ka kryer studimet për shkencat politike, histori mesjetare dhe moderne, si  dhe letërsinë gjermane në Universitetet e Këlnit, Bonit dhe Oksfordit 1992-1997, PhD (Dr. Fil.) Nga Universiteti i Këlnit në 2000; nga 1997 deri në 2003 asistent kërkimor në Jean Monnet-Chair për Shkencat Politike, Universiteti i Këln; 2003-2010 Drejtor Menaxhues (Geschäftsführer) në Institutin për Lëvizjet Sociale të Ruhr-University Bochum. Që nga viti 2011: Kryetar dhe Shef i Institutit të Sportit Evropian Studimet e Zhvillimit dhe Kohës së Lirë në Universitetin Gjerman të Sportit Këln; emëruar si Jean Monnet; Profesor në vitin 2011.

Fushat kryesore të kërkimit: Sistemet sportive dhe politika sportive (ndërkombëtare), integrimi evropian, partitë dhe sindikatat. 

Publikimet e fundit: Roli i aktorëve shoqërorë në formimin e një ndërgjegjeje pan-europiane UEFA dhe tejkalimi i tensioneve të Luftës së Ftohtë, 1954-1959, në: Sporti në Histori 37/3

(2017), S. 332-35 (me Philippe Vonnard); Zwischen Goldmedaillen und Goldenem Plan: Transnationale Sportpolitik und grenzüberschreitende Interaktionen von China und Europa im Sport, në: Peter-Christian Müller-Graff (Hg.): Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China, Baden-Baden 2017, S. 113-146 (me Jia Miao); Globales Mega-Event dhe kombëtar Konfliktherd. Die Fußball-WM 2014 në Medien und Politik, Heidelberg 2017, (hg. Mit Holger Ihle/Michael Meyen/Jörg-Uwe Nieland). https://www.researchgate.net/profile/Juergen-Mittag/research

 

Prof.dr.sci. Ekrem Čolakhodžić

Džemal Bijedić University of Mostar (Bosnia and Herzegovina)

Ekrem Čolakhodžić k studiuar sportin në Fakultetin e Edukimit të Mësuesve në Universitetin “Džemal Bijedic” në Mostar (Bosnje -Hercegovinë) nga viti 2002 deri në vitin 2006 me të cilin ai mori gradën profesionale të “Profesor i Sportit dhe Shëndetit”. Gjithashtu, ka përfunduar studimet pasuniversitare në Fakultetin e Sportit dhe Fizikës. Kurse, Arsimin në Sarajevë  e ndoqi gjatë periudhës 2006-2008. Ai mbrojti doktoraturën disertacion në Universitetin Džemal Bijedić në Mostar në 2008. Në periudhën 2009-2021, ai kreu detyrën e kreut të grupit studimor Edukimi Parashkollor, detyra e Prodekanit për Mësimdhënie në Fakultetin e Edukimit të Mësuesve. Si autor dhe bashkautor, ai ka botuar pesë (5) libra, dyzet (40) punime shkencore në sport, kryesisht stërvitje sportive, futboll dhe procesin e transformimeve. Ai ka botuar dhe prezantuar punimet e tij shkencore në kongrese të shumta në vend dhe jashtë vendit. Ai është i përfshirë në mënyrë aktive në sport, veçanërisht futboll, dhe mban një licencë stërvitore të UEFA -s (diplomat B dhe A). Ai është ligjërues në qendrën e trajnimit për trajnerët e NS BiH dhe aktualisht është dekan i Fakulteti i Edukimit të Mësuesve në Universitetin Džemal Bijedić në Mostar.
Lista e botimeve në: 
https://www.researchgate.net/profile/Ekrem-Colakhodzic

 

Davorin Antonić, Mag.cin., Ph.D Candidate (LARUS SPORT d.o.o. – Croatia)

Davorin Antonić studioi kieziologjin në Fakultetin e Kieziologjisë në Zagreb nga 1995 deri më 1999 (atëherë Fakulteti i Edukimit Fizik në Zagreb).

Që nga viti 2000, jep mësim mbi Edukimin fizik dhe shëndetin në Gjimnazin e 10 -të në Zagreb, dhe në Shkollën e Mesme në Jastrebarsko që nga viti 2003., ku ai prezantoi për herë të parë mësimin e monitorimit të rrahjeve të zemrës të mirënjohur si POLAR në Republikën e Kroacisë. Në vitin 2003 themeloi kompaninë e diagnostikimit sportiv LARUS SPORT d.o.o. e cila përfaqëson kompani udhëheqëse në rajon për teknologjinë sportive në fushën e ergospirometrisë sportive, diagnostifikimin motorik dhe biomekanik dhe rehabilitues. Nga 2006 deri në 2016 ai ishte një pedagog i jashtëm në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Shëndetit në Zagreb, në lëndën Bazat e transformimit motorik. Nga 2010 deri në 2012 ishte Bashkëpunëtor i jashtëm në Departamentin e Atletikës, Fakulteti i Kineziologjisë në Zagreb. Bashkëpunëtor i shumë përzgjedhjeve që fituan medalje në Lojërat Olimpike në Londër 2012, Rio 2016 (Water Polo), Kampionatet Evropiane të Hendbollit 2008 dhe 2018 në Kroaci, dhe Kupën e Botës në Rusi (2018).  Ai është i angazhuar në shkencë dhe kërkime shkencore në kompaninë e tij LARUS SPORT d.o.o. Ai ka qenë president i Shoqatës Kroate të Ecjes Nordike që nga viti 2013.

Prof. Dr. Iñigo González-Fuente

Universiteti i Cantabria, Santander (Spanjë)

Phd i Shkenca Sociale me fokus kërkimor në Antropologjinë Politike (Universiteti i Salamankës, 2008); MA në studimet e Amerikës Latine (Universiteti i Salamankës, 2003); BA në Shkenca Politike (Universiteti i Shtetit Bask, 1997). Ai është Pedagog i lartë në Sociologji në Universitetin e Cantabria (Spanjë); lektor i ftuar në MA në lëndën Antropologjia e Ibero-Amerikës në Universitetin e Salamanca (Spanjë). Ai ka bërë hulumtime te shumta në terren në Amerikën Latine, me fokus të veçantë në Meksikë. Publikimet e tij të fundit janë: Gutiérrez-Chico, F. & González-Fuente, I. (2021). Performativiteti i mosnjohjes shtetërore në sport: Rasti i Spanjës mbi Kosovën, Politika në Evropën Qendrore, 17(3), 421-449.

Prof. Dr Fernando Gutiérrez-Chico

Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Hagës, Den Haag (Holandë)

PhD në Shkenca Sociale me fokus kërkimor në Antropologjinë e Sporteve (Universiteti i Salamankës, 2020); MA në Antropologjinë e Ibero-Amerikës (Universiteti i Salamankës, 2016); BA në Gazetari (Universiteti i Shtetit Bask, 2012). Ai është lektor i lëndës Menaxhimi Ndërkombëtar i Sportit në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Hagës (Spanjë); lektor i ftuar në lëndën  Kultura dhe Qytetërimi Spanjoll në Universitetin e Iowa-s Veriore (SHBA). Studiues në grup Sport, Kulturë dhe Shoqëri (DEPCyS) në Universitetin e La Laguna (Ishujt Kanarie, Spanjë). Ai ka bërë hulumtime të shumta kërkimore në terren në Vendin Bask, me fokus të veçantë në ekipin e futbollit Athletic Bilbao. Publikimet e tij të fundit janë: Gutiérrez-Chico, F. & González-Fuente, I. (2021). Performativiteti i mosnjohjes shtetërore në sport: Rasti i Spanjës mbi Kosovën, Politika në Evropën Qendrore, 17(3), 421-449.

KOMITETI SHKENCOR:

Prof. Asst. Dr. Lulzim Tafa – AAB College, Kosovo

Dr. Bujar Demjaha – AAB College, Kosovo

Prof Ass. Shemsedin Vehapi, AAB College, Kosovo

Prof Ass. Dr. Fatmir Pireva AAB College, Kosovo

Prof. dr. Fadil Rexhepi AAB College, Kosovo

Prof. Dr. Jürgen Mittag University of Cologne, Bonn, Germany

Prof. Dr. Richard Giulianotti, Universitety of Loughborough, UK

Prof. Dr. Haki Ismaili University of Tetova, North Macedonia

Prof. Dr. Fadil Mamutin, University of Tetovo, North Macedonia

Prof. dr. Haris Alić, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Prof. dr. Muhamed Tabaković, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Prof.dr Ekrem Čolakhodžić, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Prof.Dr. Mehmet GÜNAY, Faculty of Sport Sciences, Gazi University, Turkey

Prof. Dr. Hasim Rushiti, University of Prishtina, Kosovo

Dr.Sc. Besim Halilaj. University of Prishtina, Kosovo

Prof. Ass. Dr.  Blerim Saiti, "Mother Teresa" University Skopje, North Macedonia

Prof. Dr. Rizvan Sulejemani, "Mother Teresa" University Skopje, North Macedonia

Prof.dr. Damir Đedović, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Prof.dr. Rijad Novakovic, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Prof.Dr. Hazim Selimovic, Faculty of Education University of Travnik, Bosnia and Herzegovina

Prof.Dr. Damir Ahmic, Faculty of Education University of Travnik, Bosnia and Herzegovina

Phd.Cand. Davorin Antonic, University of Zagreb, Croatia

Akademik prof. dr. Branimir Mikić Evropski Univerzitet Brčko district, Bosnia and Herzegovina

Akademik prof. dr. Nedeljko Stanković Evropski univerzitet Brčko district, Bosnia and Herzegovina

Prof. dr. Izudin Tanović Kalos University Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Doc. dr. Asim Bojić, University Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Prof. Dr. Vullnet Ameti University of Tetova / North Macedonia

Prof. Dr. Shpresa Memishi University of Tetova / North Macedonia

Prof. Dr. Tarik Huremovic. Universiteti i Tuzlës Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit Bosnja dhe Hercegovina

Prof. Dr. Dževad Džibric. Universiteti i Tuzlës Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit Bosnja dhe Hercegovina

Prof. Dr. Mutlu Türkmen Bayburt UNIVERSITY Fakulteti Edukimit, Turqi.

Prof. Dr. Iñigo González-Fuente. Universiteti i Cantabria, Santander, Spanjë

Prof. Dr. Fernando Gutiérrez-Chico. Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Hagës, Den Haag, Holandë

Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Sakarya University, Turqi

Prof. Dr. Çetin Yaman Faculty of Sports Sciences Sakarya University of Applied Sciences, Turqi

Prof. Dr. Murat Kol Sports Sciences Bayburt University, Turqi

KOMITETI ORGANIZATIV:

Prof. asoc. Dr. Fatmir Pireva
Prof. Asst. Dr. Uranela Demaj
Prof. Asst. Dr. Venera Llunji
Prof. dr. Fadil Rexhepi
Prof. asoc. Dr. Shemsedin Vehapi
Prof. ass. Dr. Abedin Ibrahimi
Prof. ass. Dr. Arben Maliqi
Prof. ass. Dr. Blerim Sylejmani
Prof. ass. Dr. Mimoza Shkodra
Prof. ass. Dr. Nazim Myrtaj
Prof. ass. Dr. Vildane Jashari
Dr. sc. Zenel Metaj
Dr.sc. Shkëlzen Shala
Dr. sc. Besa Gacaferri-Lumezi
Dr. sc. Milaim Kosumi
Dr.Sc Luan Jaha
PhD. Cand. Besim Gashi
PhD. Cand. Blerta Abazi
PhD. Cand. Vjosa Maqedonci-Osmani
MA. Armend Xhemajli
MA. Endrit Durmishaj
MA. Fatbardh Ajvazi
MA. Mane Ibrahimi
MA. Tahir Isufaj