Dega e Kolegjit AAB në Gjakovë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Qendrën e Gjuhëve të Huaja “Zhaklina Lipoveci”

23 Maj 2023
The branch of the AAB College in Gjakovë signs a cooperation agreement with the Center of Foreign Languages ​​"Zhaklina Lipoveci"

Është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi mes Fakultetit të Gjuhës Angleze nga dega e Kolegjit AAB në Gjakovë dhe Qendrës së Gjuhëve të Huaja “Zhaklina Lipoveci”. Kjo marrëveshje parasheh realizimin e pjesës së praktikës profesionale nga studentët pranë kësaj qendre. Praktika përfshin mësimdhënien e gjuhës angleze por edhe mundësi të përkthimeve të dokumenteve të ndryshme.

Marrëveshja u nënshkrua nga dekanja e Fakultetit të Gjuhës Angleze, Aida Alla, dhe drejtoresha ekzekutive e qendrës, Zhaklina Lipoveci.

Share: