Diplomoi kandidati i parë në studimet master, në Fakultetin e Gjuhës Angleze në AAB

17 Qershor 2015

Studenti Ertan Bikliqi, është kandidati i parë në studime master në Fakultetin e Gjuhës Angleze, i cili ka mbrojtur me sukses temën e diplomës në këtë fakultet.

Bikliqi ka hulumtuar në temën e tij “MeasuringTeachertalking Time & Student talking Time, duringEnglishlanguageteachingclasses in Publicand Private Institutions in Prishtina, and the benefitsofincreasing “STT” over “TTT”, e e cila u mbrojt para komisionit në përbërje:Dr. sc. SejdiSejdiu, mentor dhe anëtarëveasst. prof dr. Qatip Arifieassoc. prof. dr. MarikaButshkhridze.

Kandidati u vlerësua shkëlqyeshëm për punën e bërë gjatë hulumtimit dhe për prezantimin e bërë  para komisionit dhe të pranishmëve të tjerë.

Share: