Dita e Konkurrencës shënohet përmes një ligjërate për studentët e Kolegjit AAB

11 Tetor 2023
Competition Day is marked through a lecture for the students of AAB College

Për ta shënuar Ditën e Konkurrencës në Kolegjin AAB është mbajtur një ligjëratë për studentët e Fakultetit Ekonomik.

Në këtë ligjëratë ishin prezentë kryetarja e Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës Neime Binaku-Isufi, përfaqësuesi Adrian Mustafa dhe dy ekspertët nga Bashkimi Evropian Eugene Stuart Këshilltar Ndërkombëtar Ligjor dhe Politik; Elonas Satas nga Këshilli Lituanez i Konkurrencës.

Folësit u fokusuan në mënyrën sesi funksionon ligji i konkurrencës në Kosovë dhe cilat janë rregullat që ndjek, ku përmes shënimit të kësaj dite u tha se synohet të promovohet kultura e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg.

Një ndër pikat kryesore ishte edhe përfitimi i konsumatorit gjatë zbatimit të ligjit të konkurrencës, pasi në këtë mënyrë arrihet një treg i barabartë për ta dhe për bizneset.

Në fund studentët parashtruan pyetjet e tyre derisa u ftuan të ndanin edhe përvojat që kishin në rast të ndonjë parregullsie apo moszbatimi të ligjit të konkurrencës.

Share: