Editorial

7 Dhjetor 2016

Ky numër i ri revistës Thesis, me ISSN dhe Bord Ndërkombëtar i Kolegjit AAB, përmban punime nga fusha të ndryshme studimore, si:  arsim, arkitekturë, marrëdhënie ndërkombëtare etj.

Revista hapet me punimin e autorit Xhavit Rexhaj, “Qasje dhe strategji konstruktiviste për përmirësimin e shkathtësisë gjuhësore të të dëgjuarit”, në të cilin autori trajton ndërlidhjen e aktiviteteve për zhvillimin e shkathtësisë gjuhësore në lëndën e gjuhës angleze. Punimi sjell disa nga rezultatet e një hulumtimi shumë më të gjerë, i realizuar në 30 shkolla të Kosovës. 

Në vazhdim, autorja Arta Jonuzi – Cana sjell një punim nga arkitektura tradicionale me bazë të drurit, si një trashëgimi e çmuar e Kosovës. Punimi trajton tipologjitë e objekteve nga aspekti i sistemeve të ndërtimit tradicional dhe nga aspekti i strukturave bashkëkohore, duke i interpretuar vlerat arkitektonike.

Më pas, autorët Blerta Prevalla dhe Altin Shala, sjellin punimin që ka të bëjë me rëndësinë e kuptueshmërisë së të folurit në gjuhën shqipe gjatë përdorimit të aplikacioneve multimediale, Skype dhe Viber, si dhe, domosdoshmërinë e konsolidimit të kësaj kuptueshmërie.

Nga fusha e marrëdhënieve ndërkombëtare vijnë në këtë numër  dy punime, me autorë: Mentor Lecaj dhe Mersel Bilali. I pari trajton ndikimin e programeve nukleare të Koresë së Veriut dhe Iranit ndaj strategjive të shteteve më të fuqishme në botë. Autori tjetër, Bilali, sjell një vështrim mbi mundësinë e ndikimit të Shqipërisë në ndërtimin e gazsjellësit TAP dhe modalitetet e përfitimit të Kosovës nga ky projekt.

Revista mbyllët me një trajtim epistemologjik të autori Hajdin Abazi, i cili merret me një parashtrim përmes shqyrtimit të pikëpamjeve të Gorgiasit në optikën filozofike të Sokratit.

Masar Stavileci,
kryeredaktor

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19