Doli nga shtypi numri më i ri i revistës shkencore ndërkombëtare THESIS

10 Qershor 2015

Doli nga shtypi numri më i ri i revistës kërkimore-ndërkombëtare THESIS, me ISSN dhe Bord Ndërkombëtar, të cilën e boton dy herë brenda vitit Institucioni i arsimit universitar AAB.  Në këtë numër mund të lexoni studime dhe punime shkencore e profesionale të rëndësishme nga fusha e gjuhësisë, e komunikimeve, e ekonomisë, e psikologjisë, e arkitekturës etj., të autorëve vendorë dhe të huaj.

Numrin e ri të revistës mund ta merrni në bibliotekën dhe librarinë e  AAB-së, dhe ta shfletoni gjithashtu edhe në uebfaqen zyrtare të institucionit tonë: http://aab-edu.net/sq/hulumtimet/revista-shkencore/no-1-2015, 

Share: