Drejtori i Kolegjit AAB në degën e Ferizajt u takua me drejtorin e Zyrës Rajonale për Punësim

1 Shkurt 2023
The director of the AAB College at the Ferizaj campus met with the director of the Regional Employment Office

Drejtori i degës së Kolegjit AAB në Ferizaj, Lulzim Shabani është takuar me drejtorin e Zyrës Rajonale për Punësim, Naim Gashi, Në këtë takim u bisedua për koordinimin e aktiviteteve të përbashkëta që ndërlidhen me promovimin e shërbimeve të kësaj zyre.

Ndërsa u theksuan edhe prioritetet që u ofrohen studentëve të Kolegjit AAB në skema të ndryshme që Zyra e Punësimit ofron edhe në vitin 2023.

Share: