Aktivitet humanitar per SOS Fshatrat dhe Down Syndrome Kosova

10 Mars 2018

Iniciativa për mbledhjen e të hollave për fëmijët e SOS Fshatit dhe Down Syndrome Kosova. 
Realizimi i këtij aktviteti ka filluar nga SOS Fshatrat, Down Syndrome Kosova dhe Fakulteti i Psikologjisë i Kolegjit AAB.
Aktiviteti implementohet nga Fakulteti i Psikologjisë dhe Shkencave Sociale në kampuset e Kolegjit AAB në Prishtinë, Ferizaj e Gjakovë. 
Të hollat e mbledhura nga këto aktivitete do të ndahen për fëmijët me të cilët punojnë SOS Fshatrat dhe Down Syndrome Kosova. 
Të hollat do të mblidhen nëpermjet shitjes së duksave, kapelave, dorezave dhe USB-ve.

 

Share: