Fillon mësimi plotësues, afati i nëntorit drejtimi FSHK

31 Tetor 2016

Të nderuar studentë drejtimi Shkenca Kompjuterike, ju informojmë se kemi filluar me orët shtesë (plotësuese) për lëndët të cilat i keni zgjedhur ju në pytësorin që ju kemi dërguar më heret.

Orët shtesë mbahen në këto lëndë:

Bazat e Elektroteknikës- E premte nga ora 09:00-10:30 nga data 28.10.2016.  Prof Altin Shala

Hyrje në Mekanikë– E premte ora 15:30-17:00 ,04.11.2016. Prof Altin Shala 

Matematikë 1- E premte 15:00-16:30 04.11.2016  Prof. Fatime Gashi

Bazat e programimit– E premte nga ora 13:00-14:30  04.11.2016 Prof Blerta Prevalla Etemi

Algoritme dhe Struktura e të Dhënave– E prmete nga ora 11:00-12:30 , 04.11.2016 Prof Blerta Prevalla Etemi

Ushtrimet mbahen në LAB 1, LAB 2 dhe LAB 3 varësisht nga lëndët, poashtu nëse ka kërkesa edhe për lëndët tjera në të cilat keni nevojë për orë plotësuese ne do të organizohemi dhe ju informojmë me kohë.

SUKSESE!

 

Share: