Kandidati Adnan Alibegu mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

9 Mars 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 17/03/2017 (E Shtunë) në  ora: 10:30 në Kolegjin AAB, kandidati  Adnan Alibegu  mbron temën e masterit me titull: “Ndikimi i krizës financiare të vitit 2008 në qëndrueshmërinë e llogarisë korente në Shqipëri”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

         Prof. Ass. Dr. Gëzim Selimi, kryetar

        Dr.Sc.  Nazmi Iballi,  mentor

          Prof. Ass. Dr.Ervin Myftari, anëtar

Share: