Kandidati Amir Tahiraga mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

10 Maj 2018

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 15 Maj  2018 (e martë) në ora 14:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Amir Tahiraga, mbron temën e masterit:

 

“Historia e zhvillimit të gjimnastikës ndërkombëtare dhe gjimnastikës në Kosovë nëpër etapa”

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Shemsedin Vehapi, kryetar

Prof. Dr. Mustafë Aliu, mentor

Prof. Ass. Dr. Vildane Jashari, anëtar

Share: