Kandidati Argjent Myrtezani mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

6 Korrik 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 11 Korrik  2018(e mërkurë) ora  13:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Argjent Myrtezani masterit:

 

“Mundësitë e zhvillimit të turizmit dimëror dhe rekreacionit sportiv në malet e sharrit”

 

para komisionit:

Prof. Ass. Dr. Shemsedin Vehapi, Kryetar

Prof. Dr. Fadil Rexhepi, Mentor

Prof. Ass. Dr. Fatmir Pireva, Anëtar

Share: