Kandidati Artan Ramshaj mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

1 Dhjetor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 08/12/2017 (E Premte) në  ora: 15:00 në Kolegjin AAB, kandidati  Artan Ramshaj, mbron temën e masterit me titull: “Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit tek tregëtarët me shumicë dhe tregëtarët me pakicë në Kosovë-Në theks të veçantë ndërmarrja NPT “Bleta” në Suharekë

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

     Prof.Ass.Dr.Bajram Fejzullahu, kryetar

     Dr.Sc.Nijazi Bytyqi,  mentor

     Prof.Ass.Dr.Ali Ismajli, anëtar

Share: