Kandidati Behar Shabani mbron temene masterit në Fakultetin Shkenca Sociale

20 Tetor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 27 tetor  2017 (e enjte) në ora 15:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Behar Shabani, mbron temën e masterit:

 

Aplikimi i partneritetit të tërthortë  familje‑institucion parashkollor”

 

para komisionit:

 

Prof. Asoc. Dr. Naser Zabeli, kryetar

Prof. Dr. Anton Berishaj, mentor

Prof. Ass. Dr. Tahir Latifi, anëta

Share: