Kandidati Bujar Bilalli mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

8 Nëntor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 16 Nëtor  2017 (e enjte) në ora 14:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Bujar Bilalli, mbron temën e masterit:

 

“Ndikimi i karakteristikave morfologjike dhe afësive bazike‑ motorike në realizimin e detyrave situacionale‑ motorike të futbollistet pioner”

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Nazim Myrtaj, kryetar

Prof. Ass. Dr. Blerim Sylejmani, mentor

Prof. Dr. Fadil Rexhepi, anëtar

Share: