Kandidati Erida Kurshumlija mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

14 Qershor 2018

 

Njoftohen të të interesuarit se me daten 22 Qershor  2018 (e premte në ora 14:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Erida Kurshumlija  mbron temën e masterit:

 

“Anatomia e skive, fazat e kthesës dhe pozitat e trupit të skijatorit gjatë realizimit të kthesës me ski carving”

 

para komisionit:

Prof. Ass. Dr. Arben Maliqi, kryetar

Prof. Dr. Fafil Rexhepi, mentor.

prof. Ass. Dr. Abedin Ibrahimi, anëtar

Share: