Kandidati Esat Berisha mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

2 Nëntor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 08 Nëntor  2017 (e mërkurë) në ora 15:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Esat Berisha, mbron temën e masterit:

 

“Niveli i zhvillimit të disa karakteristikave morfologjike dhe aftësive lëvizore te të rinjtë e moshes 12 vjeç, të qendrave urbane dhe rurale.”

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Fatmir Pireva kryetar

Prof. Dr. Hasim Rushiti, mentor

Prof. Ass. Dr. Nazim Myrtaj, anëtar

 

 

Share: