Kandidatja Dredhëza Shaljani mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

12 Tetor 2017

 Njoftohen të gjithë të interesuarit se më  datën: 19/10/2017 (e shtunë) në  ora: 11:00 në Kolegjin AABkandidatja: Dredhëza Shaljani, mbron temën e masterit me titull: “Menaxhimi i ndërmarrjeve publike në Kosovë me theks të veçantë Posta dhe Telekomi i Kosovës (Periudha 2010-2015)

 Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

Dr.Sc. Albulenë Kastrati, kryetar

 Dr.Sc.Fadil Osmani,  mentor

Prof.Ass.Dr.Florije Miftari , anëtar

 

Share: