Kandidati Flakarta Gllarevabron temene masterit në Fakultetin Shkenca Sociale

26 Prill 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 04 Maj  2018 (e premte) në ora 11:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Flakarta Gllareva, mbron temën e masterit:

 

“Pasojat e shkurorëzimeve, te femijët”

 

para komisionit:

Kryetar Arif Shala
Anëtar Arbona Xhemajli
Mentor Rrustem Buzhala

Share: