Kandidati Flamur Nebiu mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

15 Shkurt 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 02 Mars  2018 (e enjte) në ora 13:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Flamur Nebiu, mbron temën e masterit:

 

“Rezultate e disa karakteristikave morfologjike dhe aftësive lëvizore bazike dhe situacionale nga basketbolli tek nxënësit dhe nxënëset e moshës 12 -13 vjeçare nga dragashi”

 

para komisionit:

 

Prof. Dr. Fadil Rexhepi, kryetar

Prof. Ass. Dr. Fatmir Pireva, mentor

Prof. Ass. Dr. Mimoza Shkodra, anëtar

Share: