Kandidati Haris Aliu mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

26 Qershor 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 03 Korrik  2018 (e martë) në ora 16:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Haris Aliu mbron temën e masterit:

 

“Seleksionimi i nxënësve të moshës 12 vjeçare në bazë të karakteristikave morfologjike dhe aftësive bazike – motorike, në lojën e futbollit.”

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Abedin Ibrahimi, kryetar

Prof. Ass. Dr. Blerim Sylejmani, mentor

Prof. Ass. Dr. Fatmir Pireva, anëtar

Share: