Kandidati Korab Saljiji mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

20 Janar 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 30 Jnanar (e martë) në ora 11:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Korab Saljiji, mbron temën e masterit:

 

“Lidhmëria e disa karakteristikave morfologjike dhe aftësive  bazike – motorike në suksesin e futbollistëve të moshës 16 vjeqare”

 

para komisionit:

Prof. Ass. Dr. Mimoza Shkodra

Prof. Ass. Dr. Blerim Sylejmani

Prof. Dr. Fadil Rexhepi

 

Share: