Kandidati Leonora Muhadri mbron temene masterit në Fakultetin Shkenca sociale

2 Dhjetor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 08 Dhjetor  2017 (e premte) në ora 15:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Leonora Muhadri, mbron temën e masterit:

 

Funksioni i institucionit parashkollor ne zhvillimin e talentit të fëmijës

 

para komisionit:

 

Prof. Dr. Sc. Tahir Latifi, kryetar

Prof. Asoc. Dr. Naser Zabeli, mentor

Prof. Ass. Dr. Hysen Kasumi, anëtar

 

Share: