Kandidati Lulzim Vishesella mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

21 Dhjetor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 29/12/2017 (E Enjte) në  ora: 10:00 në Kolegjin AAB, kandidati  Lulzim Vishesella, mbron temën e masterit me titull: “Burimet e financimit të komunave të Kosovës me shqyrtim të posaçem Komuna e Shtimes”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

     Dr.Sc.Nazmi Iballi, kryetar

     Dr.Sc.Gelina Maliqi,  mentor

     Dr.Sc.Nakije Kida, anëtar

Share: