Kandidati Nerim Tafica mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

11 Maj 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 19/05/2018 (E Shtunë) në  ora: 10:00 në Kolegjin AAB, kandidati Nerim Tafica, mbron temën e masterit me titull: “RËNDËSIA E MARRJËS SË VENDIMEVE STRATEGJIKE DHE MENAXHERIALE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË KOSOVËS”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

          Prof. Dr.Jusuf Fejza, kryetar

        Dr.Sc.Besime Ziberi, mentor

        Dr.Sc. Enver Bajçinca, anëtar

Share: