Kandidati Petrit Halili mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

28 Prill 2018

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 05 Maj 2018 (e shtunë) në ora 13:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Petrit Halili, mbron temën e masterit:

 

“Lidhmëria ndërmjet karakteristikave morfologjike, aftësive motorike dhe situacioanle- motorike në akademinë e volejbollit në Gjilan”

 

para komisionit:

Prof. Ass. Dr. Shemsedin Vehapi, kryetar

Prof. Ass. Dr. Mimoza Shkodra, mentor.

prof. Ass. Dr. Vildane Jashari, anëtar

Share: