Kandidati Ramiz Ramadani mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

24 Maj 2018

 

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 31 Maje  2018 (e enjte) në ora 11:30 në Kolegjin AAB, Kandidati: Ramiz Ramadani, mbron temën e masterit:

 

“Ndikimi i karakteristikave morfologjike dhe aftësive bazike-motorike në realizimin e detyrave situacionale-në basketboll nga nxënësit e shkollave të mesme .”

 

para komisionit:

 

Prof. Dr. Fadil Rexhepi, kryetar

Prof. Ass. Dr. Fatmir Pireva, mentor

Prof. Ass. Dr. Nazim Myrtaj, anëtar

Share: