Kandidati Shpresa Sejdiu Orana mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

7 Prill 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 12 Korrik 2018 (e enjte) në ora 12:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Shpresa Sejdiu Orana, mbron temën e masterit:

 

“Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në institucionet parashkollore në rajonin e Gjilanit”

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Violeta Buza, kryetar

Prof. Ass. Dr. Bujar Thaqi, mentor

Prof. Ass. Dr. Tringa Azizi, anëtar

Share: