Kandidati Shqipe Muharrem Krasniqi mbron temene masterit në Fakultetin Shkenca sociale

23 Nëntor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 29 Nëntor  2017 (e mërkurë) në ora 11:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Shqipe Muharrem Krasniqi, mbron temën e masterit:

 

Dhuna në familje në periudhën e pasluftës në Kosovë 2000/2016

 

para komisionit:

Prof. Ass. Dr. Tahir Latifi, kryetar

Dr. Sc. Sunaj Raimi, mentor

Prof. Ass. Dr. Bujar Thaqi, anëtar

Share: