Kandidati Teuta Krasniqi Pushkolli mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

23 Dhjetor 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 28 Dhjetor  2017 (e enjte) në ora 12:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Teuta Krasniqi Pushkolli, mbron temën e masterit:

 

Faktorët inkurajues dhe dekurajues për angazhim aktiv të nxënësve në orën e edukatës fizike

 

para komisionit:

 

 

Prof. Ass. Dr. Nazim Myrtaj, kryetar

Prof. Ass. Dr. Shemsedin Vehapi, mentor

Prof. Ass. Dr. Abedin Ibrahimi, anëtar

 

Share: