Kandidati Valon Kryeziu mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

21 Qershor 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 05 Korrik  2018 (e martë) në ora 11:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Valon Kryeziu, mbron temën e masterit:

 

“Dallimi në disa karakteristika morfologjike dhe aftësive bazike motorike në realizimin e testeve situacionale motorike në mes të futbollistëve aktiv dhe nxënësve jo aktiv të moshës 17 vjeçare”

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Shemsedin Vehapi, kryetar

Prof. Ass. Dr. Blerim Sylejmani, mentor

Prof. Ass. Dr. Nazim Myrtaj, anëtar

Share: